(DE-605)HT019528446

Überblick

Hauptsachtitel
Häusliche Schimmelpilzvorkommen bei immunsupprimierten Patienten
Person
aut Jakob, Bernd 1147862214 dgs Seifert, Harald 1179812069 dgs Vehreschild, Jörg Janne 139060286
Körperschaft
oth Universitätsklinikum Köln -
Umfang
1 Online-Ressource (V, 51 Seiten)
Erscheinungsjahr
2017
Ländercode
DE
Material
text
Erscheinungsort
Köln
Schlagwort
655 Hochschulschrift 4113937-9
Klassifikation
DDC610
Standard-Identifier
DOI10.4126/FRL01-006405711 OCLC1073515645 EKIHBZHT019528446
Verlags-Identifier
-
Export
MARCXML RDF
Cluster
Cluster anzeigen