(DE-605)HT018267041

Überblick

Hauptsachtitel
Präklinische Evaluation des Farnesyltransferase Inhibitors Tipifarnib in Hodgkin-Lymphom Zelllinien
Person
dgs Büttner, Reinhard 171994825 dgs Engert, Andreas 110876091 aut Lang, Anna 1051348420
Körperschaft
oth Universitätsklinikum Köln
Umfang
180 S.
Erscheinungsjahr
2014
Ländercode
DE
Material
text
Erscheinungsort
Köln
Klassifikation
DDC610
Standard-Identifier
DOI10.4126/38m-005614427 OCLC1074898409 EKIHBZHT018267041
Verlags-Identifier
-
Export
MARCXML RDF
Cluster
Cluster anzeigen