<< Home

Titeldatensatz BVB-BV036115900

Daten

dcterms:subject
cg:type
bib
cg:rvk
LH 29912
LH 84958
LI 95130
dcterms:extent
247 S.
dcterms:creator
bibo:isbn13
9783775725828
dcterms:title
Cars
cg:country
Baden-Württemberg
cg:pubName
Cantz
cg:material
book, undef
cg:oclc
cg:pubPlace
Ostfildern
cg:srcId
cg:addTitle
Andy Warhol, Robert Longo, Sylvie Fleury, Vincent Szarek ; aus der Daimler Kunst Sammlung ; [dieses Buch erscheint anlässlich der Ausstellung Cars Albertina, Wien, 21. Januar - 16. Mai 2010, 471. Ausstellung der Albertina]
dcterms:language
bibo:gtin14
9783775725828
cg:eki
BVBBV036115900
dcterms:issued
2010
cg:level
single

Bündelung

Bündel
Einträge
BVB-BV036115900
Bündel
Einträge
BVB-BV036115900

Weitere Formate